CUNG ỨNG NHÂN LỰC


DU HỌC

Hiển thị 1–12 của 117 kết quả

Số lượng: 20 Nữ
Lương: 1.100 Yên/giờ
Nơi làm việc: Aichi
Tuổi: Từ 18 đến 35
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 01 năm
Thi tuyển: 09/2023
Dự kiến bay: Tháng 03; 04 & 05/2024
Số lượng: 3 Nam
Lương cơ bản: 168.113 Yên/tháng
Nơi làm việc: AICHI
Tuổi: Từ 18 đến 25
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: Tháng 08/2023
Dự kiến bay: 03/2024
Số lượng: 2 Nam
Lương cơ bản: 163.050 Yên/tháng
Nơi làm việc: AICHI
Tuổi: Từ 19 đến 25
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: Tháng 08/2023
Dự kiến bay: 03/2024
Số lượng: 2 Nam
Lương cơ bản: 163.050 Yên/tháng
Nơi làm việc: AICHI
Tuổi: Từ 19 đến 25
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: Tháng 08/2023
Dự kiến bay: 03/2024
Số lượng: 3 Nam
Lương cơ bản: 148.307 Yên/tháng
Nơi làm việc: NAGANO
Tuổi: Từ 20 đến 25
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: Tháng 08/2023
Dự kiến bay: 03/2024
Số lượng: 2 Nam
Lương cơ bản: 162.361 Yên/tháng
Nơi làm việc: AICHI
Tuổi: Từ 19 đến 25
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: Tháng 08/2023
Dự kiến bay: 03/2024
Số lượng: 03 Nữ
Lương cơ bản: 160.000 Yên/tháng
Nơi làm việc: AICHI
Tuổi: Từ 18 đến 28
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: 10/08/2023
Dự kiến bay: 01/2024
Số lượng: 30 Nam, Nữ
Lương cơ bản: 180.000 Yên/tháng
Nơi làm việc: Nhật Bản
Tuổi: Từ 18 đến 32
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: 23/08/2023
Dự kiến bay: 01/2024
Số lượng: 06 Nữ
Lương cơ bản: 165.000 Yên/tháng
Nơi làm việc: SHIZUOKA
Tuổi: Từ 18 đến 25
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: 23/08/2023
Dự kiến bay: 03/2024
Số lượng: 20 Nữ
Lương cơ bản: 150.000 Yên/tháng
Nơi làm việc: FUKUOKA & SHIGA
Tuổi: Từ 18 đến 25
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: Tháng 08/2023
Dự kiến bay: 03/2024
Số lượng: 12 Nữ & 03 Nam
Lương cơ bản: 1.010 Yên/Giờ
Nơi làm việc: Tokyo
Tuổi: Từ 18 đến 35
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: 14/07//2023
Dự kiến bay: 30/01/2024
Số lượng: 20 Nữ
Lương cơ bản: 175.956 Yên/tháng
Nơi làm việc: KANAGAWA – OSAKA
Tuổi: Từ 18 đến 30
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: 07/06//2023
Dự kiến bay: 11/2023