CUNG ỨNG NHÂN LỰC


DU HỌC

Hiển thị 1–12 của 80 kết quả

Số lượng: 02 Nam
Lương cơ bản: 197.000 Yên/tháng
Nơi làm việc: YAMANASHI
Tuổi: Từ 18 đến 32
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: 09/2022
Dự kiến bay: 05/2023
Số lượng: 03 Nữ
Lương cơ bản: 167.487 Yên/tháng
Nơi làm việc: Saitama
Tuổi: Từ 18 đến 28
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: 20/08/2022
Dự kiến bay: 03/2023
Số lượng: 02 Nam
Lương: 928 Yên/giờ
Nơi làm việc: Hyogo
Tuổi: Từ 18 đến 28
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: Đầu tháng 08/2022
Dự kiến bay: Tháng 03/2023
Số lượng: 05 Nữ
Lương: 955 Yên/giờ
Nơi làm việc: Aichi
Tuổi: Từ 18 đến 26
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: 30/06/2022
Dự kiến bay: Tháng 12/2022
Số lượng: 02 Nữ
Lương: 151.536 Yên/tháng
Nơi làm việc: Ishikawa 
Tuổi: Từ 18 đến 25
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: 30/06/2022
Dự kiến bay: Tháng 12/2022
Số lượng: 05 Nam
Lương: 160.000 Yên/tháng
Nơi làm việc: Fukuoka
Tuổi: Từ 18 đến 28
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: Sớm nhất có thể
Dự kiến bay: Sớm nhất có thể
Số lượng: 06 Nam
Lương: 151.569 Yên/tháng
Nơi làm việc: Fukuoka
Tuổi: Từ 18 đến 26
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: 10/07/2022
Dự kiến bay: Tháng 01/2023
Số lượng: 02 Nam
Lương: 155.250 Yên/tháng
Nơi làm việc: Ibaraki
Tuổi: Từ 18 đến 28
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: 28/06/2022
Dự kiến bay: Tháng 01/2023
Số lượng: 02 Nam
Lương: 157.101 Yên/tháng
Nơi làm việc: Ishikawa
Tuổi: Từ 18 đến 25
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: 28/06/2022
Dự kiến bay: Tháng 12/2022
Số lượng: 02 Nam
Lương: 157.101 Yên/tháng
Nơi làm việc: Ishikawa
Tuổi: Từ 18 đến 25
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: 28/06/2022
Dự kiến bay: Tháng 12/2022
Số lượng: 06 Nam
Lương: 157.101 Yên/tháng
Nơi làm việc: Ishikawa
Tuổi: Từ 18 đến 25
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: 22/06/2022
Dự kiến bay: Tháng 12/2022
Số lượng: 05 Nam
Lương: 200.000 yên/tháng
Nơi làm việc: Hyogo
Tuổi: Từ 19 đến 30
Trình độ: Tốt nghiệp Cấp 2 trở lên
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: Ngay khi có nguồn
Dự kiến bay: Tháng 12/2022