CUNG ỨNG NHÂN LỰC


DU HỌC

Hiển thị 1–12 của 98 kết quả

Số lượng: 02 Nam
Lương cơ bản: 174.387 Yên/tháng
Nơi làm việc: TOKYO – Nhật Bản
Tuổi: Từ 18 đến 26
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: 17/02/2023
Dự kiến bay: Tháng 09/2023
Số lượng: 05 Nam
Lương cơ bản: 166.400 Yên/tháng
Nơi làm việc: HYOGO – Nhật Bản
Tuổi: Từ 18 đến 26
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: Tháng 1/2023
Dự kiến bay: Tháng 07/2023
Số lượng: 04 Nữ
Lương cơ bản: 162.033 Yên/tháng
Nơi làm việc: AICHI – Nhật Bản
Tuổi: Từ 18 đến 25
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: Tháng 1/2023
Dự kiến bay: Tháng 08/2023
Số lượng: 06 Nữ
Lương cơ bản: 150.000 Yên/tháng
Nơi làm việc: FUKUOKA
Tuổi: Từ 18 đến 26
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: Tháng 2/2023
Dự kiến bay: 11/2023
Số lượng: 10 Nữ
Lương cơ bản: 154.500 Yên/tháng
Nơi làm việc: SHIGA
Tuổi: Từ 18 đến 26
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: Tháng 2/2023
Dự kiến bay: 10/2023
Số lượng: 02 Nam
Lương cơ bản: 160.389 Yên/tháng
Nơi làm việc: AICHI
Tuổi: Từ 19 đến 25
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: Tháng 1/2023
Dự kiến bay: 08/2023
Số lượng: 03 Nữ
Lương cơ bản: 170.249 Yên/tháng
Nơi làm việc: AICHI
Tuổi: Từ 18 đến 25
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: Tháng 1/2023
Dự kiến bay: 08/2023
Số lượng: 03 Nữ
Lương cơ bản: 148.365 Yên/tháng
Nơi làm việc: YAMAGATA
Tuổi: Từ 18 đến 28
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: 13/01/2023
Dự kiến bay: 07/2023
Số lượng: 02 Nam hoặc Nữ
Lương: 195.00 Yên/tháng
Nơi làm việc: Kurume
Tuổi: Từ 20 đến 40
Trình độ: Tốt nghiệp ĐH
Thời hạn hợp đồng: 05 năm
Thi tuyển: Khi đủ nguồn
Dự kiến bay: Sớm nhất có thể.
Số lượng: 03 Nam
Lương: 1.100 Yên/giờ
Nơi làm việc: Kumamoto
Tuổi: Từ 20 đến 40
Trình độ: Tốt nghiệp CĐ, ĐH
Thời hạn hợp đồng: 05 năm
Thi tuyển: 12/2022
Dự kiến bay: Tháng 02/2023.
Số lượng: 01 Nam
Lương cơ bản: 161.007 Yên/tháng
Nơi làm việc: HIROSHIMA
Tuổi: Từ 18 đến 25
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: 15/11/2022
Dự kiến bay: 06/2023
Số lượng: 04 Nam
Lương: 7.500 Yên/ngày
Nơi làm việc: Miyazaki
Tuổi: Từ 20 đến 35
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 01 năm
Thi tuyển: 11/2022
Dự kiến bay: Tháng 04/2023.