CUNG ỨNG NHÂN LỰC


DU HỌC

Hiển thị 1–12 của 104 kết quả

Số lượng: 20 Nữ
Lương cơ bản: 175.956 Yên/tháng
Nơi làm việc: KANAGAWA – OSAKA
Tuổi: Từ 18 đến 30
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: 07/06//2023
Dự kiến bay: 11/2023
Số lượng: 03 Nam
Lương: 162.500 Yên/tháng
Nơi làm việc: Miyazaki
Tuổi: Từ 20 đến 35
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 01 năm
Thi tuyển: 01/05//2023
Dự kiến bay: Tháng 10/2023.
Số lượng: 03 Nam
Lương cơ bản: 156.323 Yên/tháng
Nơi làm việc: IBARAKI – Nhật Bản
Tuổi: Từ 18 đến 25
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: 04/2023
Dự kiến bay: Tháng 11/2023
Số lượng: 02 Nam
Lương cơ bản: 151.040 Yên/tháng
Nơi làm việc: SHIZUOKA
Tuổi: Từ 18 đến 25
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: 04/2023
Dự kiến bay: 10/2023
Số lượng: 02 Nam
Lương cơ bản: 160.000 Yên/tháng
Nơi làm việc: MIYAGI
Tuổi: Từ 18 đến 25
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: 04/2023
Dự kiến bay: 10/2023
Số lượng: 03 Nữ
Lương cơ bản: 184.212 Yên/tháng
Nơi làm việc: Kanagawa – Nhật Bản
Tuổi: Từ 18 đến 25
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: 03/2023
Dự kiến bay: Tháng 09/2023
Số lượng: 12 Nữ
Lương cơ bản: 1100 Yên/giờ
Nơi làm việc: Hiroshima – Nhật Bản
Tuổi: Từ 18 đến 25
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: 03/2023
Dự kiến bay: Tháng 10/2023
Số lượng: 06 Nữ
Lương cơ bản: 152.320 Yên/tháng
Nơi làm việc: HYOGO – Nhật Bản
Tuổi: Từ 18 đến 22
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: 15/02/2023
Dự kiến bay: Tháng 09/2023
Số lượng: 02 Nam
Lương cơ bản: 174.387 Yên/tháng
Nơi làm việc: TOKYO – Nhật Bản
Tuổi: Từ 18 đến 26
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: 17/02/2023
Dự kiến bay: Tháng 09/2023
Số lượng: 05 Nam
Lương cơ bản: 166.400 Yên/tháng
Nơi làm việc: HYOGO – Nhật Bản
Tuổi: Từ 18 đến 26
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: Tháng 1/2023
Dự kiến bay: Tháng 07/2023
Số lượng: 04 Nữ
Lương cơ bản: 162.033 Yên/tháng
Nơi làm việc: AICHI – Nhật Bản
Tuổi: Từ 18 đến 25
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: Tháng 1/2023
Dự kiến bay: Tháng 08/2023
Số lượng: 06 Nữ
Lương cơ bản: 150.000 Yên/tháng
Nơi làm việc: FUKUOKA
Tuổi: Từ 18 đến 26
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: Tháng 2/2023
Dự kiến bay: 11/2023