Một số quy định mới liên quan đến lao động Việt Nam làm việc tại Đài Loan.

Cục Quản lý lao động ngoài nước nhận được thông tin từ Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan về một số quy định mới liên quan đến lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam làm việc tại Đài Loan như sau:

Một số quy định mới liên quan đến lao động Việt Nam làm việc tại Đài Loan.
Một số quy định mới liên quan đến lao động Việt Nam làm việc tại Đài Loan.

1. Quy định về việc mua bảo hiểm COVID-19 cho lao động nước ngoài:

Kể từ ngày 01/12/2021 lao động nước ngoài trước khi nhập cảnh Đài Loan được chủ sử dụng lao động mua bảo hiểm COVID-19 với thời hạn bảo hiểm là 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh và mức bồi thường bảo hiểm là 500.000 Đài Tệ.

Đối với các trường hợp chủ sử dụng lao động tuyển dụng từ 4 người lao động trở xuống thì người lao động phải có giấy ủy quyền cho chủ sử dụng thay mình mua bảo hiểm và chủ sử dụng sẽ chi trả phí bảo hiểm này cho người lao động.

2. Sửa một số nội dung Hợp đồng lao động dành cho lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan:

Ngày 28/10/2021, Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan thông tin phía Đài Loan đề nghị xem xét sửa đổi mẫu hợp đồng lao động dành cho người lao động Việt Nam làm việc trong các đơn vị sản xuất, công trường xây dựng, các đơn vị dịch vụ xã hội, các đơn vị nghành nông nghiệp (mẫu H1/HĐLĐ-NM-NN-2021) để đảm bảo tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động nước ngoài. Theo đó, đề nghị sửa khoản 1 Điều 4 (bỏ nội dung “Bên B phải ở lại nơi Bên A bố trí, không được tự ý chuyển ra ở bên ngoài”) và điểm 12, khoản 2, Điều 14 (bỏ nội dung liên quan đến việc “người lao động phải bồi thường thiệt hại (nếu có) khi bị buộc phải chấm dứt hợp đồng trước hạn và điều chỉnh nội dung lý do chấm dứt hợp đồng do “Bên B thực sự không thể đảm nhận được công việc đang được phân công” sang diện phải được thông báo trước theo Điều 16 của Luật lao động cơ bản) trong mẫu Hợp đồng H1/HĐLĐ-NM-NN-2021.

Ngày 29/11/2021, Ban Quản lý lao động thông báo đã chỉnh sửa các nội dung trên tại mẫu H1/HĐLĐ-NM-NN-2022 và các nội dung tương ứng tại các mẫu hợp đồng cho lao động làm việc trong các ngành nghề khác (mẫu H2/HĐLĐ-GĐ-2022, H3/HĐLĐ-PDDB-2022, H4/HĐLĐ-TVTC-2022). Các mẫu Hợp đồng lao động mới bắt đầu áp dụng từ ngày 01/01/2022. Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan đã đưa các mẫu hợp đồng mới lên trên website của Ban.

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo các Doanh nghiệp biết để chủ động thông tin tới người lao động trước khi đi làm việc tại Đài Loan; điều chỉnh các nội dung tương ứng (nếu có) trong Hợp đồng lao động đưa người lao động đi làm việc tại Đài Loan; phối hợp với đối tác hướng dẫn, hỗ trợ người lao động thực hiện các quy định mới nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các Doanh nghiệp kịp thời phản ánh tới Cục Quản lý lao động ngoài nước và Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan để cùng phối hợp xử lý./.

Tham khảo đơn hàng LETCO: Xem chi tiết.

Thông tin liên hệ:

     Website: letcohaui.vn

     SĐT: 0352.281.888 (Mr. Hùng)

     Email: hungdq@letco.vn

     FanpageXuất Khẩu Lao Động & Du Học – Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!