Ngoài tiền lương làm ở Nhật Bản có các khoản trợ cấp nào?

Tiền lương làm thêm, ngoài lương cơ bản theo giờ hoặc theo ngày, còn được thanh toán thêm cả các loại phụ cấp khác như tiền trợ cấp làm ca đêm, trợ cấp làm tăng ca. Trong bài viết dưới đây, xin được giải thích về các loại tiền trợ cấp khác nhau mà pháp luật yêu cầu phải trả cho những người đi làm việc part time.

Chi phí điện nước tại Nhật Bản
Chi phí điện nước tại Nhật Bản

Tiền phụ cấp trả thêm ngoài tiền lương làm thêm là gì?

Tiền lương làm têm được tính tổng theo số giờ làm việc x Tiền lương theo giờ, hoặc tổng số ngày làm việc. Ngoài ra, nếu đáp ứng đủ các điều kiện, sẽ được cộng thêm cả tiền phụ cấp làm ca đêm, tiền trợ cấp làm tăng ca, tiền phụ cấp khi đi làm trong ngày nghỉ lễ, trợ cấp ngày nghỉ có lương. Các mục ngày được quy định theo luật lao động cơ bản, áp dụng với bất kỳ hệ thống làm việc nào.

Tiền trợ cấp làm ca đêm là gì?

Khi bạn làm việc ca đêm, từ 22 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau, bạn sẽ được trả thêm phí trợ cấp bằng 25% tiền lương cơ bản. Và theo Luật Lao Động tiêu chuẩn quy định, điều này được áp dụng đối với cả các công việc làm thế, Ví dụ, khi một người lao động với tiền tương cơ bản theo giờ là 1000 yên, nếu làm ca đêm, anh ta sẽ được thanh toán tổng cộng 1250 yên cho mỗi giờ làm.

Ví dụ: Trường hợp làm việc tại cửa hàng tiện ích Combini với lương cơ bản theo giờ 1000 yên, làm ca đêm từ 22h tối đến 5h sáng hôm sau, thời gian nghỉ 1 tiếng

1000 yên x 1.25 (Phụ cấp ca đêm) x 6 giờ = 7500 yên

Tiền tăng ca (Phí làm việc ngoài giờ)

Theo Luật Lao Động tiêu chuẩn, giờ làm việc hợp pháp là 8 giờ một ngày, 40 giờ một tuần, khi vượt số giờ làm cơ bản này, bạn sẽ được trả thêm phụ cấp 25% lương cơ bản. Ngoài ra, nếu bạn làm thêm giờ vào ca đêm (từ 22 giờ tới 5 giờ sáng), cả 2 mức hỗ trợ này sẽ cùng được áp dụng, tăng 25% + 25% = 50%

Ví dụ 1: Trường hợp làm việc tại Call Center 9 giờ đến 20 giờ, mức lương cơ bản theo giờ là 1000 yên, nghỉ 1 tiếng

  • Từ 9h đến 18h (8 giờ làm 1 giờ nghỉ): 1000 yên x 8 giờ = 8000 yên
  • Từ 18h đến 20h (2 giờ): 1000 yên x 1.25 (phụ cấp tăng ca) x 2 giờ = 2500 yên

Tổng: 10,500 yên

Ví dụ 2: Trường hợp làm việc tại nhà hàng gia đình từ 12h đến 24h lương cơ bản theo giờ là 1000 yên, nghỉ 1 tiếng

  • 12h đến 21h (8 giờ làm 1 giờ nghỉ): 1000 yên x 8 giờ = 8000 yên
  • 21h đến 22h: 1000 yên x 1.25 (phụ cấp tăng ca) x 1 giờ = 1250 yên
  • 22h đén 24h (2 giờ làm): 1000 yên x 1.5 (phụ cấp tăng ca + ca đêm) x 2 giờ = 3000 yên

Tổng: 12,250 yên

Tiền trợ cấp khi làm việc ngày nghỉ

Theo quy định, người sử dụng lao động, phải cho người lao động ít nhất một ngày nghỉ mỗi tuần, hoặc 4 ngày nghỉ tính trong 4 tuần. Tuy nhiên, nếu do tình hình mà phải làm việc trong ngày nghỉ hợp pháp thì người chủ lao động sẽ phải tăng 35% mức lương cơ bản.

Ví dụ: trường hợp làm thêm ở Izakaya (quán nhậu truyền thống của Nhật), làm 26 ngày 4 tuần, mỗi ngày 8 tiếng, lương cơ bản 1000 yên 1 tiếng

  • Người lao động được hưởng 4 ngày nghỉ trong 4 tuần, vậy nên 2 ngày làm việc thêm sẽ được trợ cấp 35% lương
  • Chưa tính đến tính trợ cấp ca đêm
  • Tiền lương trong 24 ngày: 1000 yên x 8 giờ = 8000 yên (mỗi ngày)
  • Tiền lương trợ cấp khi làm việc trong 2 ngày nghỉ:

1000 yên x 1.35 (trợ cấp ngày nghỉ) x 8 giờ = 10,800 yên (mỗi ngày)

Trợ cấp nghỉ phép có lương

Phụ cấp có lương, chính thức là chỉ kỉ nghỉ phép có lương mỗi năm, cơ chế trả tiền phụ cấp cho ngày nghỉ. Nếu đáp ứng đủ điều kiện, bạn sẽ nhận được số ngày nghỉ theo quy định mỗi năm kể từ sau 6 tháng làm việc. Luật Lao Động tiêu chuẩn quy định thì đây là quyền lợi chung cho tất cả người lao động, kể cả những người làm bán thời gian đều được hưởng.

Tiền trợ cấp đi lại tùy vào mỗi công ty mà khác nhau

Tiền trợ cấp đi lại là khoản phụ cấp cho phí xăng, xe điện, xe buýt khi phải di chuyển từ nhà đến nơi làm việc. Về mặt pháp luật, công ty không có nghĩa vụ phải trợ cấp phí đi lại, và mỗi công ty lại có quy định khác nhau về loại phí phụ cấp này. Tuy nhiên, ngày càng nhiều công ty trả tiền phí đi lại cho cả các việc làm bán thời gian, như một phần trong hệ thống lương đồng nhất với lao động, nhằm hướng tới việc đối xử công bằng với mọi loại hình việc làm.

Hãy kiểm tra bẳng lương xem tiền phụ cấp đã được thanh toán hay chưa

Sẽ là một sai lầm lớn nếu bạn cho rằng vì mình làm thêm nên chỉ nhận được tiền lương đi làm. Nhớ kiểm tra bản sao kê lương hàng tháng xem các khoản phụ cấp như trợ cấp làm ca đêm, làm tăng giờ đã được trả đầy đủ hay chưa. Trong trường hợp bạn chưa được trả phụ cấp, hãy yêu cầu thanh toán công ty chủ lao động, đồng thời cũng nên giữ trước giấy tờ gì đó để chứng minh thời gian làm việc, như bảng ca làm việc hay thẻ chấm công.

* Bài viết này được xuất bản vào ngày 01 tháng 10 năm 2014 và cập nhật vào ngày 30 tháng 10 năm 2020.

Dịch từ nguồn: https://townwork.net/

One thought on “Ngoài tiền lương làm ở Nhật Bản có các khoản trợ cấp nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!