CHƯƠNG TRÌNH MỚI NHẤT

Số lượng: 02 Nam hoặc Nữ
Lương: 195.00 Yên/tháng
Nơi làm việc: Kurume
Tuổi: Từ 20 đến 40
Trình độ: Tốt nghiệp ĐH
Thời hạn hợp đồng: 05 năm
Thi tuyển: Khi đủ nguồn
Dự kiến bay: Sớm nhất có thể.
Số lượng: 03 Nam
Lương: 1.100 Yên/giờ
Nơi làm việc: Kumamoto
Tuổi: Từ 20 đến 40
Trình độ: Tốt nghiệp CĐ, ĐH
Thời hạn hợp đồng: 05 năm
Thi tuyển: 12/2022
Dự kiến bay: Tháng 02/2023.
Số lượng: 01 Nam
Lương cơ bản: 161.007 Yên/tháng
Nơi làm việc: HIROSHIMA
Tuổi: Từ 18 đến 25
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: 15/11/2022
Dự kiến bay: 06/2023
Số lượng: 04 Nam
Lương: 7.500 Yên/ngày
Nơi làm việc: Miyazaki
Tuổi: Từ 20 đến 35
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 01 năm
Thi tuyển: 11/2022
Dự kiến bay: Tháng 04/2023.
Số lượng: 08 Nam
Lương: 944 Yên/giờ
Nơi làm việc: Shizuoka
Tuổi: Từ 18 đến 27
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: 21/11/2022
Dự kiến bay: Tháng 05/2023.
Số lượng: 20 Nam
Lương: 1.100 Yên/giờ
Nơi làm việc: Kumamoto
Tuổi: Từ 20 đến 40
Trình độ: Tốt nghiệp CĐ, ĐH
Thời hạn hợp đồng: 05 năm
Thi tuyển: 10/11/2022
Dự kiến bay: Tháng 02/2023.
Số lượng: 14 Nam
Lương: 182.157 Yên/tháng
Nơi làm việc: Yamanashi
Tuổi: Từ 18 đến 28
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 01 năm
Thi tuyển: 01/11/2022
Dự kiến bay: Tháng 05 & 07/2023
Số lượng: 02 Nam
Lương: 165.648 Yên/tháng
Nơi làm việc: Aichi
Tuổi: Từ 19 đến 25
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: 10/2022
Dự kiến bay: Tháng 03/2023