CUNG ỨNG NHÂN LỰC


DU HỌC

Hiển thị 1–12 của 22 kết quả

Số lượng: 02 Nữ
Lương: 220.000 Yên/tháng
Nơi làm việc: Aichi
Tuổi: Từ 22 đến 29
Trình độ: Tốt nghiệp CĐ, ĐH
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: 05/2023
Dự kiến bay: Sau khi có N3
Số lượng: 06 Nam
Lương: 176.000 Yên/tháng
Nơi làm việc: Kumamoto
Tuổi: Từ 20 đến 40
Trình độ: Tốt nghiệp CĐ, ĐH
Thời hạn hợp đồng: 03 năm
Thi tuyển: 04/2023
Dự kiến bay: Tháng 08/2023.
Số lượng: 02 Nam hoặc Nữ
Lương: 195.00 Yên/tháng
Nơi làm việc: Kurume
Tuổi: Từ 20 đến 40
Trình độ: Tốt nghiệp ĐH
Thời hạn hợp đồng: 05 năm
Thi tuyển: Khi đủ nguồn
Dự kiến bay: Sớm nhất có thể.
Số lượng: 03 Nam
Lương: 1.100 Yên/giờ
Nơi làm việc: Kumamoto
Tuổi: Từ 20 đến 40
Trình độ: Tốt nghiệp CĐ, ĐH
Thời hạn hợp đồng: 05 năm
Thi tuyển: 12/2022
Dự kiến bay: Tháng 02/2023.